Геопатоген стрес и детско здраве

Класически симптоми на геострес при децата Геопатогенният стрес оказва влияние върху детското здраве като  предизвиква безсънни нощи, чувство на безпокойство, лесна уморяемост, когнитивни увреждания, дефицит на внимание, обучителни трудности, хиперактивност, обща напрегнатост, […]

Влияе ли електромагнитното поле върху човешкото здраве?

Земята като физично тяло Земята като физическо тяло притежава своята специфична характеристика- гравитационно, електрично, магнитно и топлинно полета. Те са неизбежен спътник в развитието на биологичния вид и днес продължават […]

Горски рекреационен туризъм в България-възможности и перспективи

Представяме иновативен туристически продукт за България, който се отличава с подходяща комбинация между традиционни форми на туристическо предлагане и такива, които не са популярни сред туристите. Разработена е специална дестинация […]

Национална кръгла маса „Образованието и реализацията на специалистите в туризма”, гр. Бургас

Министерство на туризма проведе  Национална кръгла маса „Образованието и реализацията на специалистите в туризма“ в гр. Бургас на 24.04.2017 г. http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-tryabva-da-se-nameri-dulgotrayno-reshenie-na-problema-s-personala Промененият туристически профил и туристическо търсене налагат промяна в […]