Земята като физично тяло

Земята като физическо тяло притежава своята специфична характеристика- гравитационно, електрично, магнитно и топлинно полета. Те са неизбежен спътник в развитието на биологичния вид и днес продължават да оказват своето влияние върху човешкия организъм. Древните знания за въздействието на т.нар. геопатогенни лъчи са намерили отражение в редица философски учения и свързаните с тях практики  с цел игнориране влиянието на електромагнитното поле върху човешкото здраве и създаване на по-здравословна заобикаляща среда.

Източник: https://www.nasa.gov/sites/default/files/14-234_0_0.jpg

Понастоящем, човекът, изправен пред технологичните предизвикателства  и безспорните удобства на дигиталния свят, е възприел електромагнитните вълни като част от своето  ежедневие. Много неща в нашия живот, които днес приемаме за необходимост, са невъзможни без тях. Всички технологични устройства – от електрическите самобръсначки до пренасянето на безжичната информация консумират електричество и създават електромагнитни полета.
Експертите приемат, че значителен процент от населението несъзнателно страда от неблагоприятни последици за здравето, причинени от т.нар. „мръсно“  електричество и други електромагнитни замърсявания, което се свързва с ежедневно ползване на  компютри, мобилни телефони, DECT телефони и други безжични устройства, усилвателни клетки за мобилни мрежи и т.н.

Как влияе електромагнитното поле върху човешкото здраве?

Всяка клетка в човешкото тяло съдържа положително и отрицателно заредени частици, които се намират в деликатен баланс, определящ човешкото здраве. Под влияние на електромагнитна енергия, чийто източник е извън човешкото тяло, се разрушава  баланса и възникват нарушения и последващи страдания, свързани с нарушен транспорт на електрическите импулси, които направляват ежедневните дейности на човека. Въздействието е върху клетъчната активност, като  част от населението се отличава със завишена чувствителност към електромагнитното поле. През 2002 г. Световната здравна организация към ООН приема факта, че съществува медицинска диагноза  „хиперчувствителност към елетромагнитното поле- EHS“. Следвайки здравната статистика през последните години, се установява, че броят на зависимите EHS продължава да расте. В Швеция EHS е признат за увреждащ фактор, като са засегнати над 3 процента от населението, в Канада   над 1 млн. души, а в САЩ  10 милиона души са регистирани с такива проблеми. През 2005 г. британските правителствени организации признават заболяването „електромагнитна хиперчувствителност- EHS“ , като се посочва, че  най-малко 3% от населението в страната е сериозно засегнато. Проучване на лекарите в Швейцария свързва  5% от симптомите, наблюдавани при пациенти с ендокринни и нервно-психични страдания с вероятно влияние на  високите  експозиции на електромагнитното поле (ЕМП) .

Категории: Uncategorized