Класически симптоми на геострес при децата

Геопатогенният стрес предизвиква при децата безсънни нощи, чувство на безпокойство, лесна уморяемост, когнитивни увреждания, дефицит на внимание, обучителни трудности, хиперактивност, обща напрегнатост, симптом на студените крайници, главоболие, нежелание за работа/игра в екип, несигурност в поведението, скърцане със зъби, неконтролируеми реакции, мускулни крампи, проблеми с паметта.

На термографични снимки ясно се различава страдащият пациент (сн.А) от здравия (сн. Б). В червен цвят е допълнително внесеното електромагнитно поле от околната среда (по Dulwich Health Society, UK).

Снимка А

Снимка Б

Документ