Завишените стойности на електромагнитното поле (ЕМП) въздействат върху човешкото здраве по различен начин. Някои от най-често срещаните симптоми са трудности при заспиване, неспокоен сън, главоболие, болки в очите (натиск върху очната ябълка), чувство на напрегнатост, загуба на ориентация, наличие на „бели петна в паметта“, обучителни трудности, тахикардия, аритмия, затруднено дишане, лесна уморяемост, шум в ушите и т.н. При продължителна експозиция човешкият организъм не винаги успява да игнорира вредното въздействие на нейонизиращата радиация и биха могли да се отключат сериозни здравословни проблеми, свързани с т.нар. заболяване на съвремието „хиперчувствителност към електромагнитно поле“- EHS. Сред тях са такива като: ADD and ADHD, Autism Spectrum Disorders, Алцхаймер, Паркинсон, онкологични заболявания, кожни проблеми, заболявания на опорно-двигателния апарат и т.н.
Неизбежността от ползване на безжични телефони, интернет, клетки за усилване на сигнала на телекомуникацонната мрежа, видеонаблюдението и т.н. ни изправят пред основния въпрос:Как ни се отразява повишеното ЕМП и има ли риск за здравето ни и това на нашето семейство?
Привеждаме някои доказателства за негативното влияние на ЕМП върху общественото здраве, които представляват обобщени резултати от дългогодишни медицински проучвания:

https://www.wddty.com/magazine/1990/may/electro-pollution.html

http://vitalitymagazine.com/article/the-damaging-effects-of-electropollution/

Вторият въпрос по важност е: Ако сме установили, че се влияем от нейонизиращата радиация, съществува ли надеждна превенция и какво е необходимо да направим?

Категории: Uncategorized