Класически симптоми на геострес при децата

Геопатогенният стрес оказва влияние върху детското здраве като  предизвиква безсънни нощи, чувство на безпокойство, лесна уморяемост, когнитивни увреждания, дефицит на внимание, обучителни трудности, хиперактивност, обща напрегнатост, симптом на студените крайници, главоболие, нежелание за работа/игра в екип, несигурност в поведението, скърцане със зъби, неконтролируеми реакции, мускулни крампи, проблеми с паметта. Често наблюдавани са случаи на безпричинно плачене, когато детето е в покой, нощно напикаване, алергии и астма,  множествена склероза, туберкулоза, менингит, СПИН, ревматизъм,  сърдечни проблеми, депресия и други нервни състояния.

Геопатогенен стрес и функциониране на детския мозък

Често обсъждана причина за възникване на посочените здравословни проблеми е нарушение в дейността на мозъка по време на нощен покой (Cherry, 2003). За да функционира пълноценно организмът е необходимо ежедневно да се обновяват около 500 000 000 клетки, като този процес (митоза) се ръководи от главния  мозък. Но в състояние на геопатогенен стрес процесът се нарушава и клетките не се разделят (не настъпва обновяване), тъй като електросигналите от мозъка към тях са приглушени от допълнителното влияние на земното лъчение. Като се добави атропогенното електромагнитно поле, причинено от кухненские електроуреди, WiFi, LCD, клетъчни телефони (Cherry, 2002), електропроводници от електропреносната мрежа, радиотранслационни точки, усилвателни антени и т.н., става ясно, че детският организъм страда. Той  не може да се възстанови пълноценно и развитието му се направлява от влиянието на геопатогенните лъчи. Една от основните функции на мозъка,  е свързана с производството на мощния антиоксидант мелатонин от хипофизата. Максималните количества се продуцират през нощта, но само ако организмът наистина пълноценно почива. В противен случай до клетките се доставят недостатъчни количества от мелатонина и детският организъм не може да се защитава ефективно от инфекции и развитие на туморни образувания (Gray, J.A., 1982,). Под особено внимание е ДНК , тъй като то осъществява връзката между космическата и земната енергия. Честотата на допустимия праг за биологичната единица, при която тя работи спокойно е 7,83 Hz /Шуманова честота. Всички стойности, които са по-високи или по-ниски са рискови за детското здраве,  като директно геопатогенните лъчи атакуват информационния модел- ДНК (König, 1979).

 

Злокачествено новообразувание в мозъка

Снимка 1 Геопатогенен стрес и детско здраве. Източник http://www.geopathiccare.com/How-Geopathic-Stress-Lines-effect-us.html

Деца и геопатогенен стрес

Категории: Uncategorized