Представяме иновативен туристически продукт за България, който се отличава с подходяща комбинация между традиционни форми на туристическо предлагане и такива, които не са популярни сред туристите.

Разработена е специална дестинация за бизнес туризъм, която да отговори на изискванията на специфичните стандарти за този тип туристическо предлагане. Тя включва в себе си ловен туризъм, спортна стрелба, горски преход в насечен релеф и релаксиращ SPA  ритуал в туристически обект.

¨

https://drive.google.com/open?id=0B00yNax8aDx8TTNIVFFiYWQ2a2c

Категории: Uncategorized