БАГГ е учредена през 2009 г. с цел поддържане на здравословна околна среда  и повишаване качеството на живот на хората.  

БАГГ е партньор с водещи научноизследователски институти, специалисти в областта на стрителната геобиология и екраниране на жилищата от електромагнитното замърсяване:  Geovital Akademie für Naturheilverfahren, Австрия,  GEOWAVE-Research Forschung und Handel GmbH и INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, Австрия. Членува в ADVANTAGE Austria, WKO.

                

БАГГ е колективен член на авторитетната международна асоциация (Iinternational Medical Geology Association IMGA), обединяваща професионалисти от шест континента в областта на медицинската екология, медицинската геология и общественото здраве.

 

Екипът ни от хабилитирани специалисти с международен опит е в следните области: геомедицина, геопатология, строителна геобиология, обществено здраве, екологично законодателство, екология, здравен, SPA и  Wellness туризъм.

 

Дейността на БАГГ е насочена към  информиране на обществеността   и  заинтересованите среди за възможностите на геомедицината, геотерапията и строителната геобиология за профилактика на заболяванията, получени вследствие вредното въздействие на факторите на околната среда.

Българската асоциация по геомедицина и геотерапия  извършва следната експертна дейност:

  • Обследване на електромагнитното замърсяване (Електромагнитен скрининг на сгради),
  • Геопатогенен стрес анализ (АК тест),
  • Изготвя планове и предлага решения за ефективна защита на жилищата от влиянието на електромагнитното поле и вредните геопатогенни лъчи,
  • Извършва геомедицинска оценка на заобикалящата среда и предлага решения за повишаване качеството на живот,
  • Разработва и реализира комплексни туристически услуги, насочени към превенция на здравето,
  • Разработва екологични експертизи,
  • Изготвя оценки на въздействието на околната среда и оценка за съвместимост (ОВОС и ОС),
  • Предлага специализиран геомедицински и горски рекреационен туризъм,
  • Организира и провежда курсове за поддържане на здравословен начин на живот.