БАГГ предлага консултантска дейност в областта на геопатологията, геомедицината, геотерапията и строителната геобиология. Осъществяваме своята дейност съвместно с водещи европейски институти в областта на общественото здраве, строителната геобиология и ефективната защита от нейонизираща радиация: GEOVITAL Akademie für Strahlenschutz, Австрия и Geo Wave Research Forschung und Handel GmbH.

Програма „Здравословен дом“ включва:

Електромагнитен скрининг ( установяване на електромагнитно замърсяване в  жилищна среда).
Консултинг  и решения за игнориране на вредното въздействие на електромагнитното поле върху човешкото здраве.
Установяване на геопатогенни зони и провеждане на геопатогенен стрес тест за оценка на състоянието.
Геомедицинска оценка на жилищната среда- контрол на качеството на въздуха, водите, влажността, плесените.
Оценка на електромагнитното замърсяване  и ефективна  защита от ЕМП за здравословен дом.

 

 

Програма „Здравословна работна среда“:

Ергономичен риск анализ на работната среда.
Електромагнитен скрининг (установяване на електромагнитно замърсяване в  работната среда).
Консултинг и решения за игнориране на вредното въздействие на електромагнитното поле върху човешкото здраве.
Установяване на геопатогенни зони и провеждане на геопатогенен стрес тест за оценка на състоянието на персонала.
Оценяване на екохигиенните условия и геориска в учебни сгради, спортни помещения и офиси.
Геомедицинска оценка на работната среда- контрол на качеството на въздуха, водите, влажността, плесените.

Програма „Стандартизация и сертифициране“

Консултантска дейност за серитифициране на Wellness, медикал SPA,  SPA и таласотерапевтични центрове.
Оценка на ергономичните условия в хотели и Wellness центрове

Програма „Геотерапия: Нашите деца  – здрави от природата“

Изготвяне на комплексни и индивидуални геотерапевтични програми и и моделиране на туристически дестинации,  съобразени със здравословното състояние на индивида.

 

Програма „Геомедицина“

Провеждане на HAT- безкръвен тест за наличие на токсични елементи в оганизма и определяне на минералния и витаминния баланс. Изготвяне на здравно-възстановителни природосъобразни програми при минерален дефицит или интоксикации с тежки метали.

Програма „Околна среда“

Изготвяне на експертни  екологични оценки.
Изготвяне на доклади за ОВОС, ЕО и ОС на инвестиционни намерения.
Мониторинг на абиотичните компоненти на околната среда.