Министерство на туризма проведе  Национална кръгла маса „Образованието и реализацията на специалистите в туризма“ в гр. Бургас на 24.04.2017 г.

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-tryabva-da-se-nameri-dulgotrayno-reshenie-na-problema-s-personala

Промененият туристически профил и туристическо търсене налагат промяна в предлагането, което трябва да започне с промени в обучението по туризъм. Според проучване за удоволетвореността на работодателите от завършилите студенти,  направено от БАГГ за периода 2010-2017 г. , става ясно, че е необходимо да се разработи  компетентностен модел за сферата на SPA и  Wellness туризма, както и да се преосмисли човешкия аспект в университетското образование и да го възстановим. Обучението по алтернативен туризъм изисква специфични иновативни методи на преподаване, които се базират на креативност и адаптивност в разработваните учебни модули, които са високо специализирани, нетрадиционни за пазара дисциплини и носят в себе си отражението на конкретиката на професионалните изисквания.  Така максимално обучението би могло да се   доближи до изискванията на  туристическия бранш.

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/ltu-25-04-2017.pdf

Категории: Uncategorized