БАГГ участва в разработването на балнео и СПА дестинациите в Р България

Работна група към Министерство на туризма започва подготовката на балнео- и СПА дестинации

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-angelkova-rabotna-grupa-kum-ministerstvoto-zapochva-podgotovkata-na-balneo

Българската асоциация по геомедицина и геотерапия бе съорганизатор на Юбилейна кръгла маса „Европейско Wellness & SPA & Thalasso образование в България и Балканите“ в Национална спортна академия ”В. Левски” на 20.09.2017 г.

“ Основната цел на форума е да представи интелигентни подходи за насърчаване на здравната превенция чрез социални иновации, за да се постигне икономика, основана на знанието, и да се превърне България във „Водна силиконова долина – базирана на свойствата на паметта на водната“, изграждане на първия в София „Център за върхови научни постижения за креативни и рекреативни индустрии“ и да се подкрепи въвеждането на научни иновации за улесняване ежедневието на хората.“

Wellness SPA Thalasso образование

file:///C:/Documents%20and%20Settings/fujitsu/My%20Documents/Downloads/Broch_BG__Progr_20_Spt17e_Form.compressed%20(1).pdf

БАГГ взе участие  в  Международна конференция „Медицински и здравен туризъм в България – състояние  и възможности за развитие“, организирана от Министерство на туризма и Българският лекарски съюз.

Събитието се проведе на 23 ноември 2017 г. в столичния „София хотел Балкан“. Участваха повече от 100 експерти от сферите на туризма и здравеопазването от България, Австрия, Сърбия, Израел.

На форума бе представен реалният потенциал на страната да предлага комплексен здравно-туристически продукт.

здравен туризъм

Комплексен здравно-туристически продукт

 Доц. д-р Красимира Станева, председател на УС на БАГГ представи модел за комплексен здравно-туристически продукт. По покана на БАГГ в конференцията взеха участие и наши партньори от Австрия и Сърбия.