Българската асоциация по геомедицина и геотерапия, Училищното настоятелство на 73 СОУ „Вл. Граматик”, София, фирма Интергео Технолъджи ООД и Фондация Арт еко свят организираха училищен празник под надслов „Нашите деца здрави от природата” Представен бе едноименният образователно-креативен проект, който стартира на 21.05.2010 г. от 11.00 ч. в 73 СОУ „Вл. Граматик”. Празникът се осъществи с изключителното съдействие на СУ „Св. Кл. Охридски”- ФНПП и Сдружение „Знам, мога, правя”. С подкрепата на МОСВ, БН Холдинг АД, Интергео България ООД, Интергео Мак ДОО, Интер ауто рент ООД, Бюхлер и Бергер ООД, Камъни и пясък ООД, Транскомплект инженеринг ООД и АСС Инженеринг ООД. Проектът продължава шеста година и се радва на нови последователи от страната.

  БАГГ през 2013 г

Експертен екип от БАГГ разработи концептуален модел за устойчиво развитие на голф туризма в България, базиран на подходящите екологични условия в районите с изградени голф игрища. Моделирани са специализирани туристически Голф- медикал SPA  и SPA дестинации.

GOLF туризъм

БАГГ участва в международен проект, финансиран от чуждестранна институция  „Balkan  Wellbeing concepts“ ‘ project (KTIA_AIK_12-1-2013-004, financed by Research and Technology Innovation Fund). Budapest, Hungary, 2013 – 2016.

Balkan Wellbeing Concept

БАГГ участва в Проект № 2007CB16IPO006-2011-2-184 „Минералните води – източник на здраве и благосъстояние – Wellspring”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България -Сърбия. http://wellspring-bgrs.eu/

БАГГ бе партньор в проведената  Национална кръгла маса на тема “Иновационни методики и практики в българската SPA&Wellness индустрия”, посветена на направените промени от новия Закона за туризъм и предстоящите наредби към него., София, НСА, 2013.

Екипът на БАГГ участва Трансгранични кръгли маси за перспективите за развитие на медикал SPA туризма в район България- Сърбия. Бяха представени иновативни концептуални модели за управление на балнеологичния, SPA и  Wellness туризма.

Иновативни подходи в балнеологичния и SPA туризма България – Сърбия

Експерти от БАГГ взеха участие в демонстрационен проект “Възстановяване на приоритетни хабитати тип «влажни зони» и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с. Негован)”. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-013 от 17.01.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 «Опазване на биологичното разнообразие».

БАГГ  бе съорганизатор на юбилейните тържества във Велинград по повод избирането му за „SPA столица на Балканите“

ВЕЛИНГРАД – SPA СТОЛИЦА НА БАЛКАНИТЕ 5 ГОДИНИ ЮБИЛЕЙ

БАГГ през 2014 г.

БАГГ бе съорганизатор на  Национална кръгла маса „SPA&WELLNESS&THALASSO ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“ по повод  5-годишен юбилей в обучението по SPA и Wellness мениджмънт в НСА, София. Събитието бе посветено на Международния ден на водата 2014.

SPA Wellness Internationa Water Day

БАГГ през 2015 г

БАГГ взе участие в Четвъртата национална дискусия от кампанията „Да! На българската икономика“, организирана от КРИБ  и вестник „Стандарт“. Експертите ни предложиха електромагнитен скрининг  и сертифициране на SPA и Wellness хотелите.

Екостертификати за SPA хотели

Експерти от БАГГ представиха зкалючителен доклад по проект„Balkan  Wellbeing concepts“, Унгария.

Balkan Wellbeing Concept 2015

 БАГГ през  2016 г.

БАГГ взе участие във  второто заседание на постоянната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм към на Националното сдружение на общините, проведена в гр. Банско на 26.11.2016 г.  Доц. д-р Кр. Станева представи модел за туристическа информационно-резервационна система, която се основава на предлагането на сертифицирани туристически услуги.

Туристическа информационно- регистрационна система

Екип от експерти  към БАГГ съвместно със специалисти от Австрия разработи специализирана Методика за оценка на биоклиматичния потенциал на даден географски район, която кореспондира с изискванията на Наредба 14/2004 за приложението на биоклиматичните и ландшафтно-рекреационните ресурси като лечебен природен фактор.
Методиката успешно бе приложена на пилотен обект в Троянския Балкан.

БАГГ бе съорганизатор на проведената през 2016г. Балканска кръгла маса „Иновации в Wellness и SPA индустрията“, гр. Банкя. В нейната работа взеха участие представители от Албания, Македония, Австрия и Чехия, които споделиха своя опит в развитието на SPA туризма.