Консултантски услуги

Българската асоциация по геомедицина и геотерапия съвместно с GEOVITAL Akademie für Strahlenschutz, Австрия и GEOWAVE Research Forschung und Handel GmbH, Австрия предлага  консултантска дейност и програми, които са насочени към превенция на здравето на нашето семейство и към повишаване качеството на живот, базирайки се на високо-технологични решения и използвайки рекреационния потенциал на  природната среда.

За здравето на нашето семейство

Програма „Здравословен дом“

Тя е насочена към оценка на електромагнитното замърсяване в нашите жилища  и предоставяне на ефективна  защита на семейството от влиянието на електромагнитното поле (ЕМП) за постигане на  комфорт и здравословен дом.

 • Електромагнитен скрининг (измерване на електромагнитното поле в жилището).
 • Консултинг  и решения за игнориране на вредното въздействие на електромагнитното поле върху човешкото здраве.
 • Скрининг на геопатогенни зони в жилища  Geopathic  test
 • Провеждане на геопатогененстрес- тест (GPST) за оценка на здравословното състояние на членовете на семейството
 • Защита от естествена нейонизираща радиация- т.нар. „невидими лъчи убийци“
 • Геомедицинска оценка на жилищната среда- анализ и контрол на качеството на въздуха, водите, влажността, плесените.

 

 

Програма „ Строителна Геобиология“

                    Превенция и защита на дома от „невидимите лъчи- убийци“

БАГГ единствена в страната предлага експертни решения за ефективна защита на жилища   и обществени сгради от електромагнитно замърсяване на фаза „Строителство“ и фаза „Активна експлоатация на сградите“

 • Предпроектни теренни обследвания за наличие на електромагнитно замърсяване
 • Консултантска дейност за ефективна защита (екраниране) на сградата от електромагнитно замърсяване фаза „Строителство“
 • Консултантска дейност за надеждна защита от нейонизираща радиация в жилищни и обществени сгради (действащи обекти)
 • Предлага широка гама екраниращи продукти за подове, стени, покриви и интериор срещу електромагнитно замърсяване
 • Екраниращи продукти срещу геопатогенени лъчи (естествената нейонизираща радиация)

 

https://en.geovital.com/wp-content/uploads/sites/3/2012/08/strahlenschutzmatte_typ3.jpg

 

Здравословен сън и почивка

БАГГ съвместно с GEOVITAL Akademie für Strahlenschutz, Австрия предоставя продукти, осигуряващи пълноценно възстановяване и здравословен сън, изработени по индивидулни размери

 • Биологично неутрални матраци (изработени от високотехнологичен материал , осигуряващ техните здравословни характеристики: екологични, нетоксични, антистатични, без метални елементи, с нисък растеж на бактерии, с растителни фибри)
 • Стреч-ефект матраци- Теравитал 3-, 5- и 7 зонови матраци, осигуряващи здравословен сън и терапевтичен ефект
 • Терапевтични възглавници със стреч-ефект

 

Нашите деца  – здрави от природата

Българската асоциация по геомедицина и геотерапия съвместно с GEOVITAL Akademie für Strahlenschutz, Австрия предлага  Wellness обучения  и рекреационни  практики за нашите деца

Програма „Геотерапия за нашите деца  – здраве от природата“

 • Изготвяне на комплексни и индивидуални геотерапевтични програми (рекреация в природна среда)
 • Моделиране на рекреационни туристически дестинации,  съобразени със здравословното състояние на индивида
 • Предлагаме уникален туристически продукт, разработен от БАГГ: геомедицински туризъм
 • Предлагаме SPA, medical SPA, Wellness и единствено в България Wellment туризъм

 

 

Програма „Геомедицина“

 • Провеждане на HAT- безкръвен тест за наличие на токсични елементи в оганизма и определяне на минералния и витаминния баланс.
 • Изготвяне на индивидуални здравно-възстановителни природосъобразни програми при минерален дефицит или геопатогенен стрес

 

 

 

С лице към бизнеса, с екологични технологии за качество на работната среда

Програма „Здравословна работна среда“

 • Ергономичен риск анализ на работната среда
 • Електромагнитен скрининг (установяване на електромагнитно замърсяване в  работната среда)
 • Консултинг и решения за игнориране на вредното въздействие на електромагнитното поле върху човешкото здраве
 • Установяване на геопатогенни зони и провеждане на геопатогенен стрес тест (GPST) за оценка на здравословното състояние на персонала.
 • Оценяване на екохигиенните условия и геомедицинския риск в учебни сгради, спортни помещения и офиси
 • Геомедицинска оценка на работната среда- анализ и контрол на качеството на въздуха, водите, влажността, плесените.

 

Програма „ Сертифициране“  на SPA центрове и хотели

 • Консултантска дейност за сертифициране на Wellness, медикал SPA,  SPA и таласотерапевтични центрове.
 • Оценка на ергономичните условия в хотели и Wellness, медикал SPA,  SPA , таласотерапевтични и фитнес центрове.
 • Мениджмънт на медикал SPA,  SPA, таласотерапевтични и фитнес центрове.

  

Програма „Околна среда“

 • Изготвяне на експертни  екологични анализи и оценки.
 • Изготвяне на доклади за ОВОС, ЕО и ОС на инвестиционни намерения.
 • Мониторинг на абиотичните компоненти на околната среда.

 

Продукти за ефективна защита от влиянието на електромагнитното поле

 

 

                          Защитни продукти срещу електромагнитно замърсяване, приложими за „Фаза строителство на сградата“

 

shielding mesh

Защитна мрежа срещу ЕМР

 

Заземителна лента

Заземяваща лента

 

Защитна мазилка срещу ЕМР

Екранираща мазилка

mats flooring

Подови защитни покрития

Geovital cut-off switch

Уред за изключване на електрическата верига

 

  Защитни  продукти срещу електромагнитно замърсяване

Интериорни решения

 

ефективна защита за прозорци

Екраниращи завеси срещу нейонизираща радиация              

thearvital matress

Терапевтични анти-геопатогенен стрес матраци                                                         

Tencel matress

Ефективна защита с антистатични, нетоксични матраци, изработени по индивидуални размери