Геопатоген стрес и детско здраве

Класически симптоми на геострес при децата

Геопатогенният стрес оказва влияние върху детското здраве като  предизвиква безсънни нощи, чувство на безпокойство, лесна уморяемост, когнитивни увреждания, дефицит на внимание, обучителни трудности, хиперактивност, обща напрегнатост, симптом на студените крайници, главоболие, нежелание за работа/игра в екип, несигурност в поведението, скърцане със зъби, неконтролируеми реакции, мускулни крампи, проблеми с паметта. Често наблюдавани са случаи на безпричинно плачене, когато детето е в покой, нощно напикаване, алергии и астма,  множествена склероза, туберкулоза, менингит, СПИН, ревматизъм,  сърдечни проблеми, депресия и други нервни състояния.

Геопатогенен стрес и функциониране на детския мозък

Често обсъждана причина за възникване на посочените здравословни проблеми е нарушение в дейността на мозъка по време на нощен покой (Cherry, 2003). За да функционира пълноценно организмът е необходимо ежедневно да се обновяват около 500 000 000 клетки, като този процес (митоза) се ръководи от главния  мозък. Но в състояние на геопатогенен стрес процесът се нарушава и клетките не се разделят (не настъпва обновяване), тъй като електросигналите от мозъка към тях са приглушени от допълнителното влияние на земното лъчение. Като се добави атропогенното електромагнитно поле, причинено от кухненские електроуреди, WiFi, LCD, клетъчни телефони (Cherry, 2002), електропроводници от електропреносната мрежа, радиотранслационни точки, усилвателни антени и т.н., става ясно, че детският организъм страда. Той  не може да се възстанови пълноценно и развитието му се направлява от влиянието на геопатогенните лъчи. Една от основните функции на мозъка,  е свързана с производството на мощния антиоксидант мелатонин от хипофизата. Максималните количества се продуцират през нощта, но само ако организмът наистина пълноценно почива. В противен случай до клетките се доставят недостатъчни количества от мелатонина и детският организъм не може да се защитава ефективно от инфекции и развитие на туморни образувания (Gray, J.A., 1982,). Под особено внимание е ДНК , тъй като то осъществява връзката между космическата и земната енергия. Честотата на допустимия праг за биологичната единица, при която тя работи спокойно е 7,83 Hz /Шуманова честота. Всички стойности, които са по-високи или по-ниски са рискови за детското здраве,  като директно геопатогенните лъчи атакуват информационния модел- ДНК (König, 1979).

 

Злокачествено новообразувание в мозъка

Снимка 1 Геопатогенен стрес и детско здраве. Източник http://www.geopathiccare.com/How-Geopathic-Stress-Lines-effect-us.html

(още…)

Влияе ли електромагнитното поле върху човешкото здраве?

Земята като физично тяло

Земята като физическо тяло притежава своята специфична характеристика- гравитационно, електрично, магнитно и топлинно полета. Те са неизбежен спътник в развитието на биологичния вид и днес продължават да оказват своето влияние върху човешкия организъм. Древните знания за въздействието на т.нар. геопатогенни лъчи са намерили отражение в редица философски учения и свързаните с тях практики  с цел игнориране влиянието на електромагнитното поле върху човешкото здраве и създаване на по-здравословна заобикаляща среда.

Източник: https://www.nasa.gov/sites/default/files/14-234_0_0.jpg

Понастоящем, човекът, изправен пред технологичните предизвикателства  и безспорните удобства на дигиталния свят, е възприел електромагнитните вълни като част от своето  ежедневие. Много неща в нашия живот, които днес приемаме за необходимост, са невъзможни без тях. Всички технологични устройства – от електрическите самобръсначки до пренасянето на безжичната информация консумират електричество и създават електромагнитни полета.
Експертите приемат, че значителен процент от населението несъзнателно страда от неблагоприятни последици за здравето, причинени от т.нар. „мръсно“  електричество и други електромагнитни замърсявания, което се свързва с ежедневно ползване на  компютри, мобилни телефони, DECT телефони и други безжични устройства, усилвателни клетки за мобилни мрежи и т.н.

Как влияе електромагнитното поле върху човешкото здраве?

Всяка клетка в човешкото тяло съдържа положително и отрицателно заредени частици, които се намират в деликатен баланс, определящ човешкото здраве. Под влияние на електромагнитна енергия, чийто източник е извън човешкото тяло, се разрушава  баланса и възникват нарушения и последващи страдания, свързани с нарушен транспорт на електрическите импулси, които направляват ежедневните дейности на човека. Въздействието е върху клетъчната активност, като  част от населението се отличава със завишена чувствителност към електромагнитното поле. През 2002 г. Световната здравна организация към ООН приема факта, че съществува медицинска диагноза  „хиперчувствителност към елетромагнитното поле- EHS“. Следвайки здравната статистика през последните години, се установява, че броят на зависимите EHS продължава да расте. В Швеция EHS е признат за увреждащ фактор, като са засегнати над 3 процента от населението, в Канада   над 1 млн. души, а в САЩ  10 милиона души са регистирани с такива проблеми. През 2005 г. британските правителствени организации признават заболяването „електромагнитна хиперчувствителност- EHS“ , като се посочва, че  най-малко 3% от населението в страната е сериозно засегнато. Проучване на лекарите в Швейцария свързва  5% от симптомите, наблюдавани при пациенти с ендокринни и нервно-психични страдания с вероятно влияние на  високите  експозиции на електромагнитното поле (ЕМП) .

(още…)

Горски рекреационен туризъм в България-възможности и перспективи

Представяме иновативен туристически продукт за България, който се отличава с подходяща комбинация между традиционни форми на туристическо предлагане и такива, които не са популярни сред туристите. Разработена е специална дестинация за бизнес туризъм, която да отговори на изискванията на специфичните стандарти за този тип туристическо предлагане. Тя включва в себе Прочетете повече…

Национална кръгла маса „Образованието и реализацията на специалистите в туризма”, гр. Бургас

Министерство на туризма проведе  Национална кръгла маса „Образованието и реализацията на специалистите в туризма“ в гр. Бургас на 24.04.2017 г. http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-tryabva-da-se-nameri-dulgotrayno-reshenie-na-problema-s-personala Промененият туристически профил и туристическо търсене налагат промяна в предлагането, което трябва да започне с промени в обучението по туризъм. Според проучване за удоволетвореността на работодателите от завършилите студенти, Прочетете повече…