Традиции в МедиСпа и геотерапията в България

Членове на Българската Асоциация по Геомедицина и Геотерапия взеха участие в работата на втората среща Balkan Spa Summit, която се проведе в Турция. Представен бе българският опит в областта на геотерапията и меди спа индустрията. БАГГ и НАСТА промотираха своите дейности, определиха общите цели на специалистите от балканския регион и Прочетете повече…

Електромагнитен скрининг в училищата

Предложената тематика бе обусловена от нараставащата необходимост от изследвания на влиянието на електромагнитното поле върху здравето на учениците и техните обучителни способности. Данните категорично сочат, че антропогенното натоварване е над пределно допустимите стойности спрямо съществуващите изисквания и се свързват с локални точкови източници- рутери, които са от по-нисък ценови клас, Прочетете повече…

Влияние на геопатогенните зони върху детското развитие

Класически симптоми на геострес при децата Геопатогенният стрес предизвиква при децата безсънни нощи, чувство на безпокойство, лесна уморяемост, когнитивни увреждания, дефицит на внимание, обучителни трудности, хиперактивност, обща напрегнатост, симптом на студените крайници, главоболие, нежелание за работа/игра в екип, несигурност в поведението, скърцане със зъби, неконтролируеми реакции, мускулни крампи, проблеми с Прочетете повече…