доц. д-р Красимира Станева
Председател на Управителния съвет
GSM: 0899 000 676