Електромагнитен скрининг в училищата

Предложената тематика бе обусловена от нараставащата необходимост от изследвания на влиянието на електромагнитното поле върху здравето на учениците и техните обучителни способности. Данните категорично сочат, че антропогенното натоварване е над пределно допустимите стойности спрямо съществуващите изисквания и се свързват с локални точкови източници- рутери, които са от по-нисък ценови клас, Прочетете повече…