Традиции в МедиСпа и геотерапията в България

Членове на Българската Асоциация по Геомедицина и Геотерапия взеха участие в работата на втората среща Balkan Spa Summit, която се проведе в Турция. Представен бе българският опит в областта на геотерапията и меди спа индустрията. БАГГ и НАСТА промотираха своите дейности, определиха общите цели на специалистите от балканския регион и Прочетете повече…